Üye Girişi:
Kullanıcı Adı
Şifre
  |  ?
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;

•  Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması

•  İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.

•  İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması

•  Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel bütünlük,  çekicilik,  duygulara hitap.

•  İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve  kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün  dili).

•  Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi.

•  Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.

•  Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında).

Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.